Home / Press release / Telenor Connexion fördjupar sitt engagemang i Telematics Valley

Telenor Connexion fördjupar sitt engagemang i Telematics Valley

Dan Mårtensson på Telenor Connexion har utsetts till ny ledamot i styrelsen för Telematics Valley, en av världens ledande organisationer inom telematik.

Telematics Valley, en av världens ledande organisationer inom telematik, utsåg på sin årsstämma den 19 maj Dan Mårtensson, CMO & VP Automotive på Telenor Connexion till ny ledamot i styrelsen.

Telematics Valley grundades 2001 för att stimulera utvecklingen av telematikmarknaden samt för att hjälpa medlemmarna skapa partnerskap samt hitta nya affärsmöjligheter.

I linje med Telenor Connexions inriktning på telematik och M2M, fördjupar nu företaget sitt engagemang ytterligare i organisationen genom att skapa en starkare relation med de 50 medlemmarna och stärker därigenom sin ställning på marknaden.

– Telematics Valley är inte bara ett utmärkt forum för utbyte av innehåll och idéer utan ger oss också möjlighet att identifiera nya affärer. Bland medlemmarna finns flera utmärkta partner med avancerade lösningar och tjänster, säger Dan Mårtensson, CMO & VP Automotive på Telenor Connexion.

– Telematics Valley ser Telenor Connexion som en viktig medlem som har varit en föregångare i att hitta lösningar och affärsmodeller som passar nya målgrupper i behov av telematiktjänster. Dessutom är det viktigt för vår organisation att få en erfaren operatör i styrelsen, säger Per Adamson ordförande för Telematics Valley och Direktör på Volvo Lastvagnar.

Telenor Connexion kommer under hösten att ordna ett seminarium i Stockholm tillsammans med Telematics Valley.

För mer information kontakta:

Jan Unander, Executive Director, Telematics Valley
[email protected], 031-22 41 39 eller 0709-756 170

Kristina Grandin, PR and Communication, Telenor Connexion [email protected], 0734-25 26 21

Om Telematics Valley

Telematics Valley, en av världens ledande organisationer inom telematik, har som syfte att stödja och stärka utvecklingen inom näringsliv och teknik samt att vara en katalysator för att skapa affärsmöjligheter. Telematics Valley är en ideell organisation som arbetar för att förbättra medlemmarnas möjligheter och att utveckla regionen inom telematikområdet. Detta uppnås genom ett brett spektrum av riktade mål såsom att locka ytterligare kompetens och aktörer till regionen och bjuda in europeisk telematik, uppmuntra samarbete, stimulera till debatt och kunskap, ha ett nära samarbete med universitet och högskolor, FoU och testanläggningar samt locka till investeringar och skapa fler arbetstillfällen. Telematics Valley vill främja användningen av telematik inom fordons- och transportsektorn. Genom att sammanföra den privata och offentliga sektorn med den akademiska världen skapar Telematics Valley ett forum för att dela och utbyta idéer och information. För mer information besök www.telematicsvalley.org

Om Telenor Connexion

Telenor Connexion är en ledande global leverantör av M2M-lösningar. Maskin-till-maskin (M2M) kommunikation är en snabbt växande marknad. Företag i mångskiftande branscher som energi, transport och logistik samt fordons- och säkerhetsindustrin använder sig av M2M-lösningar för att uppnå ökad produktivitet, kostnadskontroll, förbättrad miljö och utökade tjänster till kunderna. Med mer än 10 års erfarenhet och över 1 miljon aktiva SIM-kort är Telenor Connexion en erfaren och pålitlig partner. Vi är dedikerade till våra kunders affärer och förstår dina behov. Telenor Connexion har levererat internationella, kostnadseffektiva M2M-kommunikationslösningar till ett antal globala kunder som Volvo, Daimler och Securitas Direct. Enligt ledande analytikerföretaget Bergh Insight är “Telenor den mest avancerade mobiloperatören inom M2M” och även “den dominerande leverantören av trådlösa M2M-anslutningar”.

Telenor Connexion är ett helägt dotterbolag till Telenor Group, världens sjunde största mobiloperatör. Telenor Group är en internationell leverantör av högkvalitativa mobila kommunikationstjänster till kunder på 12 marknader i Asien och Europa. För mer information besök www.telenorconnexion.com