We use cookies to improve our site and your experience. By continuing to browse our site, you accept our cookie policy.

  IoT Barometern

  IoT-Barometern är en undersökning genomförd av Brand Arena på uppdrag av Telenor Connexion, och är sammanställd av SIC insight.Målgruppen för undersökningen är beslutsfattare i teknik, fastighet, energi och industriföretag inom svenskt näringsliv.Undersökningen skickades ut via tidningarna Ny Teknik samt Affärsvärlden och genomfördes mellan 1/12 –14/12 2016.

  Totalt svarade 651 personer på undersökningen.

  Register for download

  Please enter contact details below to proceed.

  First Name

  Last Name

  Your Email (required)

  Your Company (required)

  Your Country (required)

Telenor Connexion is a part of Telenor Group, one of the world’s largest mobile operators.